HOT KinderGarten - шаблон joomla Продвижение

O Čarobnom selu

rainbow
Girl Painter

Шта је Чаробно село? Чаробно село је концепт учења уроњен у бајку који не препознаје појединачне наставне предмете, него их види све као једну целину.

То је концепт учења заснован на радостима учења под отвореним небом путем иновативних наставних средстава блиских дечијим интересовањима и њиховој култури учења. Како изгледа Чаробно село? Чаробно село је бајка и сваки његов сегмент је уроњен у њу. Такав необичан и неочекиван изглед његових срећних учионица под отвореним небом, спонтано децу води до трајних знања. Све је бајка, али бајка која постоји и из које се учи:

  • Тако се учи почевши од изгледа и визуелних порука дрвених кућица.
  • Учи се и из сазнања да у тим кућицама бораве и живе виле чаробнице. Свака у свом амбијенту, свака у свом занимању, свака на својој страни света, где свака чува једно годишње доба. Зато је Чаробно село уствари Лука годишњих доба у којој су један наш мир.
  • Учи се и из амбијенталних учионица, од повртњака, њиве, воћњака, шуме и штале, преко соларних сушара и аутоматских метеоролошких станица, па до људског сунчаног сата или телескопа. Сва та иновативна наставна средства компонована су у јединственој целини која омогућава реализацију радионичарских активности заснованих на интегративној настави, односно на природном повезивању наставних садржаја различитих предмета у јединствену целину.

 

Шта овај концепт чини другачијим?
Овај концепт деци омогућава сагледавање света у његовој целовитости што најсигурније води ка функционалном усвајању знања. Кроз концепт учења „Чаробно село“ направљена је симбиоза искуственог и пројектног учења у подстајној средини за учење.

 

Како је настао овај концепт?
Концепт је настао на основу дугогодишњег искуства и истраживања у овој области тако што су дијагностиковане мане традиционалне школе путем којих је пронађен идеалан скуп ресурса из којих је на крају израстао нови концепт учења примењив на који тачки у свету

 

На чему инсистира овај концепт?
Ovaj program razvija kompetencije naučne, jezičke i matematičke pismenosti i kreativnog razmišljanja. Najveći akcenat stavljen je na kreativno razmišljanje koje formalni obrazovni sistemi ne prepoznaju, iako društvo u najvećoj meri zavisi od inovacija i stvaranja znanja za rešavanje novih i nepoznatih izazova. Istina je da kreativno razmišljanje pokreće različite vrste inovacija koje imaju uticaj na društvo u celini, ali je i tačno da je to umnogome univerzalniji i demokratskiji fenomen nego što možemo da shvatimo. To znači da svaki pojedinac, u većoj ili manjoj meri, ima potencijal za kreativno razmišljanje (OECD, 2017). Ako imamo u vidu da OECD od 2021.godine uvodi međunarodni PISA test kreativnog razmišljanja, jasno je da će kreativno razmišljanje uskoro postati ključna kompetencija obrazovanja. Ceo koncept učenja „Čarobno selo“ u fokus stavlja upravo kreativno razmišljanje tako što se deca podstiču da prvo stvaraju vlastite različite ideje, potom da stvaraju kreativne ideje, da uče da ih procenjuju, i na kraju, da ih poboljšavaju i nadograđuju. Koji je osnovni cilj ovog koncepta učenja? Osnovni cilj je da sva deca koja uče na ovaj način postanu dobri ljudi, da umeju kritički da se odnose prema svetu oko sebe, da brinu jedni od drugima i svojoj planeti, misle slobodno i da su sposobni da donose odluke i prave izbore u životu.

Kako je struktuiran koncept učenja?                                                                                                                                                                          Ishodi učenja obrazovnog programa koncepta učenja Čarobno selo, strukturirani su od 4 tematska integrativna područja, odnosno nastavna modula i to:
• Jesenja gozba
• Zimski mir
• Prolećna žurba i
• Letnja vreva
Сваки од четири модула може се изучавати у различитим временским интервалима, од једне седмице, па до једне школске године. У томе јесте посебна целог концепта, јер нема препрека да га користе учитељи у својим пројектним наставним и ваннаставним активностима, али и да га изучавају унутар државних или приватних школа уз прилагођавање потреба различитих узрасних група.

Čarobnastični pozdrav iz Čarobnog sela!

Porudžbina knjigegallerycontact