Srećno učenje je esencija konceptu učenja Čarobno selo koji je nastajao u periodu od 2000-2012. Svetlost dana, delimično, ugledao je tokom 2012, zahvaljujući UNICEF-u i od tada je razvijan, unapređivan, menjan više puta, a onda i testiran u učionicama pod otvorenim nebom na uzorku od preko 20 hiljada dece uzrasta od 5 do 12 godina. 

Koncept nije slučajno dobio naziv “Čarobno selo”, jer je sav uronjen u bajku. Pri osmišljavanju koncepta krenuli smo od činjenica šta treba da sadrži jedinstven dečji univerzum obrazovanja i vaspitanja i stigli smo do tri stuba:

  1. Deca uzrasta od 5 do 12 godina vole bajku, uživaju u igri i imaju potrebu da uče svim čulima.
  2. Iskustva, navike i funkcionalna znanja koja steknemo u detinjstvu, prate nas celog života.
  3. U bliskoj budućnosti, u kojoj Z-generacija bude stvarala, neće biti važno koja znanja poseduje, već kako će da primeni znanja koja ima.

To su bila tri stuba oko kojih smo gradili naš Univerzum obrazovanja, drugačiji od svega postojećeg, prilagođen potrebama Z-generacije i vremenu u kojem će ona živeti i stvarati. U ovom Univerzumu obrazovanja nema mesta za ocene. Naš program je fokusiran isključivo na razvoj kreativnih potencijala svakog pojedinca u odnosu na sebe samog.
Planirane nastavne aktivnosti daju dovoljno prostora i za svojevrsni detoks pomenute generacije od digitalnih uređaja. Pritom, mi nismo protivnici korišćenja digitalnih uređaja u svrhe istraživanja, saznanja i sticanja određenih praktičnih veština, ali jesmo protivnici toksikacije dece nepotrebnim digitalnim formama i sadržajima.

Univerzum obrazovanja u kojem je sav fokus na sreći i vrlinama, putem obezbeđivanja uslova za rast i razvoj srećnih učitelja, tako i na stvaranju srećnih učenika, jedini ima predispozicije da naše škole pretvori u škole sreće u kojima su sve učionice srećne učionice. Naš Univerzum obrazovanja, od sada može biti i vaš, jer Čarobno selo ima i franšizni oblik poslovanja pod nazivom Po receptu Čarobnog sela koji može da se realizje u bilo kojem prostoru, okruženju i u bilo kojoj državi sveta.

Himna Čarobnog sela

Pišite nam

Girl with Ice Cream