Franšize

ŠTA NAS ČINI POSEBNIM?

Čarobno selo - jedinstven koncept učenja

Centar iskustvenog učenja „Čarobno selo“ je obrazovni centar u kojem se razvija i unapređuje metodologija celovitog pristupa učenju koja se zasniva na usvajanju nastavnih sadržaja putem iskustva u podsticajnoj sredini za učenje. Nekada su to ambijentalne učionice pod otvorenim nebom, nekada učionice Čarobnog sela, a nekada kreativno uređen prostor klasičnog učioničkog prostora.

CIU „Čarobno selo“ postoji od 2012. U oblasti neformalnog obrazovanja, te je na osnovu sopstvenog višegodišnjeg istraživanja razvio uspešan i jedinstven koncept neformalnog obrazovanja, za decu od četiri do dvanaest godina, koji se znatno razlikuje od ostalih obrazovnih programa na tržištu regiona. Autorka ovog autentičnog koncepta učenja je višestruko nagrađivana učiteljica, kako na nacionalnom, tako i na globalnom nivou, a upravo zbog ovog koncepta učenja, tokom 2017.godine imenovana je za jednog od najboljih nastavnika na svetu.

Poslednjih godina mnoge porodice se suočavaju sa teškom odlukom gde da pošalju i kome da povere svoje dete, a da budu sigurne da će dete tamo biti sigurno, opušteno, da će se dovoljno igrati, ali i da će poneti iz te igre funkcionalna znanja. Nesumnjivo je da je želja svakog roditelja da mu dete uživa u igri, da bude veselo i zadovoljno, ali i da kroz tu kvalitetno osmišljenu igru usvaja trajna znanja. Ne samo da ćete odgvoriti na njihove potrebe, već ćete lagano graditi autoritet i integritet brenda i svog vlastitog biznisa. Pritom nećete morati da brinete da će vaš biznis postati crna rupa za gutanje novca, zaduživanje i borbu za bankarske povlastice, već ćete od nas dobiti konkretne smernice za godišnji budžetski okvir i opcije koje odgovaraju vašoj organizaciji, njenim potencijalima i resursima.

NIVOI FRANŠIZE

Cilj ovakvog kreativnog sistema obrazovanja je osmisliti kreativno i podsticajno okruženje, a onda, posmatrati, otkrivati, razvijati i negovati talenat kod dece, ohrabrujući ih na upoznavanje celovite slike sveta putem iskustvenog učenja.

Zahvaljujući posebno osmišljenom programu baziranom na celovitom pristupu i iskustvenom učenju u podsticajnoj sredini za učenje, imamo ponudu dva različita franšizna ugovora, i to:

  • Kreativna škola „Po receptu Čarobnog sela“
  • Centar iskustvenog učenja „Čarobno selo“

Oba franšizna nivoa pružaju polaznicima mogućnost celovitog usvajanja znanja iz različitih naučnih i umetničkih disciplina. To deci uveliko pomaže da otkriju svoje talente i strast prema određenoj disciplini koja će im u budućnosti olakšati odabir zanimanja. Prvi nivo „Po receptu Čarobnog sela“ podrazumeva obrazovni program koji se realizuje u zatvorenoj formi podsticajne sredine za učenje, dok drugi podrazumeva učenje u ambijentalnim učionicama, pod otvorenim nebom, po principima učenja u Čarobnom selu.

Nebitno je, da li vam je potrebna samo pomoć u kreiranju vaše škole ili centra, ili želite da dobijete od nas rešenje od A do Š, mi smo tu da sa vaam pornađemo najbolje rešenje za vaš iskorak iz zone komfora i da vam pružimo svu moguću podršku da započnete svoje prve korake u preduzetništvu na polju neformalnog ili formalnog obrazovanja.

RAZVOJ I UPRAVLJANJE

Razvoj škole ili centra - Želite da oformite svoju kreativnu školu ili centar iskustvenog učenja? Sarađivaćemo sa vama kao primaocem franšize da bismo vam pomogli da razvijete sopstvenu školu ili centar iskustvenog učenja. Pružićemo vam sve informacije potrebne za pokretanje sopstvenog biznisa na vašoj lokaciji, od dizajna prostora, preko izrade potrebne metodičko - didaktičke dokumentacije, pa do izrade smernica za realizaciju programa za svaki uzrast.

 Upravljanje školom, odeljenjem ili centrom - Želite da oformite Kreativnu školu ili Centar iskustvenog učenja, na vašoj lokaciji, ali nemate potrebne resurse za samostalno upravljanje? Ne brinite, možemo se udružiti s vama ili vašom organizacijom, da bismo zajedničkim snagama razvili školu ili centar na licu mesta, i za početak upravljali radom vašeg biznisa. Radićemo sa vama da pružimo visokokvalitetnu obuku vašeg osoblja koja uključuje kreiranje i prilagođavanje dizajna škole ili centra, specifičnim potrebama vaših resursa i lokacije.

OČEKIVANI IZNOS INVESTICIJA

Očekivani iznos investicija zavisi od mnogo faktora i formira se na osnovu prikupljenih parametara primaoca franšize, kao što su: veličina teritorije, regionalnost, sedmični opseg rada, različti resursi koji mogu imati uticaj na uspešnost franšize.

Varijnata koja je dostupna široj populaciji zainteresovanih je program pod nazivom Kreativna škola „Po receptu Čarobnog sela“ jer ovaj program ne zavisi od ispunjavnje zahtevnih uslova, kao što je to slučaj sa CIU „Čarobno selo". Ovaj zahtevniji koncept preporučujemo u okviru master franšiza, primaocima koji imaju svoje zemljište ili privatnim školama i vrtićima koji već imaju dobre materijalne i ljudske resurse.

Osnovni zahtevi davaoca franšize - Kreativna škola „Po receptu Čarobnog sela“: poseban program prilagođen neformalnim školicama za koje je potrebno obezbediti prostor od minimalno 40m2 koji će se sastojati od učionice, čajne kuhinje i toaleta. U školicama mogu da rade isključivo prosvetni radnici.

CIU Čarobno seloposeban program prilagođen za privatne škole, vrtiće i dečije boravke gde se koristi postojeći prostor i zaposleni, uz uslov da minimum jedna učionica i deo dvorišta budu posebno dizajnirani po meri i receptu Čarobnog sela.

 

RAZVOJ I UPRAVLJANJE PO KORACIMA

1. korak: Motivaciono pismoPrvi korak u procesu pristupanja franšiznoj mreži Čarobnih sela je dostavljanje motivacionog pisma (kandidat za primaoca franšize treba da navede razloge zbog kojih želi da pokrene Kreativnu školu “Po receptu Čarobnog sela” ili Centar iskustvenog učenja “Čarobno selo”.

2. korak: Dostava Franšiznog info paketaNakon upoznavanja sa biografijom kandidata i njegovim motivima pokretanja poslovanja, CIU “Čarobno selo” će najkasnije u roku pet dana kontaktirati učesnika putem telefona ili Vibera i obaviti kratak razgovor. Nakon razgovora, a u skladu sa procenom spremnosti potencijalnog kandidatata za primaoca franšize, poslati „Franšizni info paket“ sa informacijama oko uslova pristupanja u franšiznu mrežu Čarobnih sela.

3. korak: Zakazivanje i realizacija razgovoraUkoliko kandidat za primaoca franšize, nakon što se upozna sa osnovnim informacijama i uslovima, odluči da nastavi sa procesom pristupanja, sledi zakazivanje termina razgovora (onlajn ili uživo) na kojem ćemo zajedno proći info dokumentaciju i odgovoriti na sva postavljena pitanja.

4. korak: Prvi poslovni sastanakNakon sastanka, procenjujemo da li je potrebno zakazivanje klasičnog poslovnog sastanka na kojem će se kandidati za primaoca franšize detaljnije upoznati sa finansijskim modelom, uključujući informacije o pristupnoj nadoknadi, redovnoj nadoknadi i nadoknadi za marketing.

Razumemo da je svaka osoba drugačije situirana, te zato dajemo mogućnost kreiranja odgovarajućeg franšiznog rešenja koje će zadovoljiti potrebe i očekivanja naših franšiznih partnera. Tokom sastanka stranke će usaglasiti teritoriju ili više teritorija poslovanja (master franšiza), pod uslovom da je kandidat finansijski i operativno sposoban da iste razvija. Nakon usaglašavanja finansijskog modela, pravni zastupnik CIU Čarobno selo šalje franšizni ugovor kandidatu za primaoca franšize na pregled i usaglašavanje. U ugovoru će detaljno biti opisana pozadina organizacije (davaoca franšize).

 

POTPISIVANJE UGOVORA

1. program: "Po receptu Čarobnog sela"

Finalizacija ugovora i slanje istog na potpis, plaćanje pristupne naknade na transakcijski račun davaoca franšize. Nakon potpisivanja ugovora i izvršene uplate na račun davaoca franšize za kreativnu školu “Po receptu Čarobnog sela” dostavljaju se:

5.1.Operativni priručnik: dinamika poslovanja unutar franšize, specifikacije i uputstva o pripremanju franšiznog mesta za otvaranje, edukaciju i savetovanje zaposlenih, nabavka opreme i drugog nastavnog materijala.

5.2.Metodički priručnik: sadržaj kurikuluma, detaljan plan i program svih nastavnih tema, opis aktivnosti i i uputstvo za realizcaiju.

5.3.Društvene i strateške igrice

5.4.Know-How: skup svih nepatentiranih praktičnih informacija stečenih iz iskustva i testiranja poslovnog koncepta vlasnika franšize. Preciznij, dobijate od nas naše poslovne tajne koje vam mogu biti od ključnog su značaja da odmah po potpisivanju ugovora poboljšate svoj položaj na tržištu, na prvom mestu da podignete svoj poslovni rezultat i prodrete na novo tržište.

 

2. program: "Centar iskustvenog učenja Čarobno selo"

Finalizacija ugovora i slanje istog na potpis, plaćanje pristupne naknade na transakcijski račun davaoca franšize. Nakon potpisivanja ugovora i izvršene uplate na račun davaoca franšize za Centar iskustvenog učenja “Čarobno selo” dostavljaju se:

5.1.Operativni priručnik: dinamika poslovanja unutar franšize, specifikacije i uputstva o pripremanju franšiznog mesta za otvaranje, edukaciju i savetovanje zaposlenih, nabavka opreme i drugog nastavnog materijala.

5.2.Metodički priručnik: sadržaj kurikuluma, detaljan plan i program svih nastavnih tema i uputstvo za realizcaiju.

5.3.Integrativni udžbenici: 4 udžbenika - jedan udžbenik po modulu.

5.4.Nastavna sredstva: nacrti nastavnih sredstava i društvenih i strateških igrica

5.4.Know-How: skup svih nepatentiranih praktičnih informacija stečenih iz iskustva i testiranja poslovnog koncepta vlasnika franšize. Preciznij, dobijate od nas naše poslovne tajne koje vam mogu biti od ključnog su značaja da odmah po potpisivanju ugovora poboljšate svoj položaj na tržištu, na prvom mestu da podignete svoj poslovni rezultat i prodrete na novo tržište.

 

DOBRODOŠLICA

6.korak: Prvi kontrolni pregled svih resursa primaoca franšize - vrši se prvi kontrolni pregled svih resursa od strane ovlašćenog lica ispred davaoca franšize, minimum 15 dana pred početak realizacije programa.

7.korak: Isticanje table franšiznog mesta na ulazu u objekat.

8.korak: Dobodošlica u porodicu Čarobnog sela i početak rada!

 

Ovi podaci nisu ponuda za franšizu. Te podatke možete dobiti u okviru našeg dokumenta o otkrivanju franšize. Naš tim za prodaju franšize kontaktiraće vas i zatražiti dodatne informacije kako bi utvrdio da li ste kvalifikovani. Franšize će se ponuditi kvalifikovanim podnosiocima zahteva, tek kada prikupimo sve potrebne podatke o vama i vašoj organizaciji.

Himna Čarobnog sela

Pišite nam

Girl with Ice Cream