Preporuke

ŠTA SU REKLI O KNJIZI?

Želja i radoznalost – ulaznice za Zimski mir
(Utisci jednog običnog pisca za decu)


Ako napišeš prvu knjigu, dobru knjigu, objavio si svetu da se, eto, pojavio jedan dobar, kvalitetan pisac. Ako je ta knjiga donela nešto novo, neobično, osvežavajuće, neviđeno u ovoj našoj savremenoj književnosti namenjenoj deci i mladima, ne može proći nezapaženo. Naprotiv, odjekne gromoglasno. Željana Radojičić Lukić je upravo to uradila knjigom Jesenja gozba sa vilom Bosiljčicom!

Čekali smo s nestrpljenjem pojavu sledeće knjige ove autorke. I evo je! Druga, nova knjiga postavlja, po pravilu, piscu posebne zadatke. Knjiga mora da bude jednako dobra kao i prva, a po mogućstvu čak i bolja. Željana je ispunila ovaj uslov, mada ne u potpunosti: prethodna knjiga je toliko dobra, da nije bilo potrebno niti moguće tražiti bolju. Reč je ovde u suštini stila i stilskog zahvata osobenosti kojom stvara Željana.

Ne treba ovome objašnjenja. Dovoljno je reći da ne postoji ni trunke mogućnosti da neko plagira Željanina dela, čak ni da piše po njenom uzoru i obrascu. Željana Radojičić Lukić je zaista jedinstvena. Potvrdila je svoje mesto u našoj književnosti namenjenoj deci i pokazala da je u samom njenom vrhu.

Nemam običaj da prepričavam sadržaj neke knjige o kojoj pišem. Ko zaželi da je pročita, nije baš poželjno da je unapred zna prepričanu. Stoga je dovoljno da citiram samoga sebe, da ni to ne prepričavam, budući da sve važi i za ovu, kao i za prethodnu knjigu. Dakle: „Bajka? Nije samo bajka. Mašta je u svemu što čitamo i što odlikuje ovu knjigu, dajući joj gotovo magijsku privlačnost. Ima tu popularno primenjenih nauka – zoologije, botanike, zemljopisa, naravno tu je i ekologija...”

Napokon, evo i citata, koji će ilustrovati, ali i objasniti, osnovne postavke ove knjige:
Moja je čvrsta stamena vera Svaki je čovek, čoveku mera... Razumeli smo, Željana, sve. I opet, hvala! A ti, čitaoče, ulaziš u Zimski mir, željno i radoznalo. Pa vidi šta ćeš! Nećeš se tek tako lako izvući iz čarobnastičnih redova njenih.


U Brestoviku, decembra 2021.

Gradimir Stojković,
najčitaniji dečji pisac na prostorima

bivše Jugoslavije u poslednjih trideset godina
Knjiga ogrejana grančicom badnjaka
(Utisci iz srca jednog predškolca)


Već očarana Jesenjom gozbom sa vilom Bosiljčicom, bila sam ushićena kada sam dobila priliku da, među prvima, upoznam vilu Božicu, rođenu u blistavom umu i plemenitom srcu jedne osobe, ogrijanu grančicom badnjaka, darivanu dukatom iz česnice, obasjanu ljepotom božićnog jutra. Zimski mir sa vilom Božicom sam, nošena dječijom radoznalošću, pročitala u jednom dahu, pa opet ispočetka, upijajući svaku riječ, radujući se zbog sve djece, roditelja i učitelja, koji će u svojim porodicama i učionicama, Željaninim čarobnastičnim izazovima, udahnuti život!

Željana nenametljivo, prefinjeno i vješto tka svoju bajkovitu knjigu – osnovu od tradicije, mnoštva zaboravljenih riječi srpskog jezika, a potku od savremenosti, lajkova, tagova i kodova. U ovaj ćilim utkala je vjeroljublje, životoljublje, pretkoljublje i potomkoljublje, obojila ga nostalgijom i dala na dar svima nama, da uživamo u njegovoj ljepoti. Prateći Verine i Savine dogodovštine, koračajući tragovima sjećanja, učimo o bogatstvu različitosti i ljepoti zajedništva, o porodičnim vrijednostima, njegovanju tradicije i poštovanju predaka, ne zaboravljajući i ne umanjujući značaj savremenosti i sadašnjeg trenutka.


Zimski mir sa vilom Božicom je knjiga sa kojom djeca predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta mogu i treba da rastu i razvijaju se, bogate svoj rječnik, podstiču maštu i kreativnost, sanjare, razvijaju vještinu čitanja, njeguju ljubav prema knjizi, razvijaju empatiju, usvajaju moralne vrijednosti i, prije svega, uče da će dobrota spasiti svijet! Posebna vrijednost ovog bajkovitog djela su jednostavne, realistične i maštovite ilustracije skladnih boja, kao i to što će djeca, kroz zajedničko čitanje sa drugarima, članovima porodice i učiteljima, uživati, stvarati jake emocionalne veze, unapređivati sposobnost slušanja, opažanja, pamćenja i mišljenja i ulaziti u svijet umjetnosti i književnosti.

Draga djeco, „lajkujte” ovu knjigu!

Poštovani roditelji, čitajte sa svojom djecom i podsjetite se djetinjstva, udružite se sa drugim porodicama, uključite bake i deke i zajedno uživajte u čarobnastičnim izazovima!

Drage kolege, vaspitači i učitelji, neka vam je na radost i korist ova knjiga!

 

U Bijeljini, decembra 2021.

Danica Mojić,
vaspitačica, učiteljica, pedagog i prosvetni savetnik

 

Velelepno (i)zdanje
(Poziv na očuvanje kulturnog i tradicionalnog identiteta)


Prvom knjigom „Jesenja gozba sa vilom Bosiljčicom“ (2021) Željana Radojičić Lukić je najavila ozbiljno prisustvo u savremenoj književnosti za decu, a sada već drugim naslovom, „Zimski mir sa vilom Božicom“ (2022), to nedvosmisleno dokazuje i opravdava na radost i zadovoljstvo mnogobrojnih čitalaca, ali i književne kritike koja će zasigurno umeti da prepozna i protumači estetsko-umetničke, stručno-metodičke i druge stvaralačke vrednosti celokupnog projekta i edicije simboličnog naslova „Čarobno selo“. Ovde je, pre svega, došao do punog izražaja autorkin literarni i stručni entuzijazam, ljubav prema deci, odanost pisanoj reči i višegodišnje pedagoško umeće, koje je u svom sinkretičkom spoju iznedrilo do sada dva velelepna izdanja.

Glavni protagonisti ovih deset priča, povezanih u jedinstvenu misaonu i logičku celinu, jesu dečak Sava, devojčica Vera i vila čarobnica Božica. Zadržavajući izraziti bajkoviti diskurs, koji dodatno obogaćuju i ulepšavaju izvanredne ilustracije u boji Ane Grigorjev, autorka prati sada već utvrđenu i ustaljenu idejno-metodološku okosnicu i klasifikaciju građe, u smislu da knjiga poseduje kratak uvod („Reč na početku“), pojedine citate i fusnote, a na kraju svake priče nalaze se istraživački zadaci, odnosno usmerene aktivnosti za malog čitaoca, za roditelje te za učitelja/ učiteljicu.

Sa naglašenom željom da se radi na očuvanju nacionalnih, kulturnih, duhovnih, tradicionalnih i drugih identitetskih tekovina, autorka se otvoreno obraća svojim malim čitaocima pozivajući ih da zajedno učestvuju u tome i tako, svako na svoj način, pruži određeni doprinos. I ova knjiga ima svoj bogat vaspitno-obrazovni i saznajni potencijal, što će vaspitači i nastavnici nesumnjivo znati da iskoriste u radu sa decom predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Taj integralni pristup (literarni i pedagoški) predstavlja samo jednu iz niza vrednosti i kvaliteta ove knjige, koja se iz tekuće produkcije i te kako izdvaja svojim neobičnim sadržajima, umetničkim i stručnim dostignućima, a posebno intrigantnim i nadasve zanimljivim pripovedanjem, koje pleni pažnju jednostavnošću i neposrednošću.

Željana i ovoga puta nije izneverila svoje čitaoce, već je, naprotiv, uspela da na već poznatoj koncepciji ponudi mnogo toga novog, originalnog i poučnog.


U Beogradu, decembra 2021. godine

Prof. dr Milutin Đuričković,
pisac za decu i odrasle

Knjiga Zimski mir autorke Željane Radojičić Lukić je svileno tkanje najfinijih niti kojima su osnovu i potku dale autorka umetnošću reči pišući svoju bajku i ilustracije Ane Grigorijev koje su raskošno, neodoljivo lepe. Prvi utisak je da je knjiga izuzetno lepo umetničko delo.

Kroz ovo tkanje provlače se tri glavne niti čitanja knjige:

Jedna nit su priče u kojima glavnu junakinju Vilu Božicu čiju legitimaciju, ličnu kartu, autorka daje na početku, prate osim devojčice Vere i dečaka Save i životinje: mačak Toki, lija, jelen, dživdžani...Imena glavnih junaka su pažljivo smišljena. Božica koja jasno upućuje na veliki hrišćanski praznik, Vera koja jasno ukazuje na to da bez vere u čuda nema mira i Sava što jasno upućuje na velikog svetitelja i prosvetitelja.

Druga nit su izazovi, zadaci, predlozi, zahtevi koji su namenjeni deci, roditeljima, nastavnicima, bakama, dekama.. Ova didaktička aparatura knjigu čini živom, praktičnom, zanimljivom i korisnom. Autorka nas vraća tome da ne smemo zaboraviti da bez ove simbioze nema ni zdravog društva, nema zdrave porodice i sreće za našu decu. Svesna toga da živimo u posvađanom društvu, ovu knjigu nudi kao knjigu pomirenja, što dodatno opravdava naslov koji ukazuje na mir, smiraj i ljubav.

Treća nit ovog Željaninog tkanja je rečnik. Rečnik misaonih, apstraktnih imenica, kao što su: LEPOTA, ZDRAVLjE, MIR, SANjARENjE, VERA, PROŠLOST, SADAŠNjOST, BUDUĆNOST, DOBROTA, NOSTALGIJA... Znajući da je deci najteže približiti ove imenice i objasniti ove pojmove kao vrstan pedagog upotrebljava ih u pravom , deci bliskom, kontekstu. Ovaj rečnik nudi definicije, objašnjenja pomenutih imenica.

U tom rečniku kao biser skriven je manji rečnik vrlina, u kom su definisani pojmovi: PREFINjENOST, SMIRENOST, BRIŽNOST, VERNOST i PLEMINITOST.
Posebnu lepotu ove knjige čine tri neologizma, kojima autorka objašnjava: prošlost, sadašnjost i budućnost. Za prošlost koriski neologizam PRETKOLjUBLjE, za sadašnjost ŽIVOTOLjUBLjE, za budućnost POTOMKOLjUBLjE.
Priča o brižljivom odabiru poklona za najbliže vodi nas u antikvarnicu u kojoj možemo naći sve predmete koji su obeležili život baka, deka i roditelja, koji se više ne koriste, ali se često pominju: ploče, audio i video kasete, časopisi...
U ovom tkanju mogu se naći i moderni izrazi, pozajmljeni termini, koji su se odomaćili: LAJK, KODIRATI, DEKODIRATI... Oni su tu da mire mlađi svet sa starijim ne naruššavajući savršeni Zimski mir.

Važno da ovaj dragulj dečje književnosti dospe u što veći broj dečijih ruku kao i u ruke pedagoga, roditelja, baka, deka... Ne sumnjam u to da će se, već pri prvom susretu, roditi obostrana ljubav!
Željana je ovom knjigom vratila veru, donela mir i ljubav i hvala joj na tome!

 

U Beogradu, decembra 2021.

Danijela Kvas,
profesor i 
pisac za decu

Himna Čarobnog sela

Pišite nam

Girl with Ice Cream