Programi

 

KAKO SU NASTALI NAŠI PROGRAMI?

Naši programi su nastali iz potrebe da se principi iskustvenog učenja iz Čarobnog sela učine dosтupnim široj populaciji dece Srbije i regiona. Ako je Čarobno selo luka godišnjih doba, koju čuvaju vile čarobnice, pomažući deci da putem iskustvenog učenja uče pod otvorenim nebom, onda je KreativINa kreativna škola luka iskustvenog učenja u oblaku dostupna u svakom trenutku. Deca kroz ovaj autentični celovit koncept učenja virtuelno savladavaju stvarne veštine za realan život, kao što su: kreiranje, javni nastup, kuvanje, mešenje, kodiranje, vežbanje, peglanje, pakovanje, sejanje, uzgajanje sopstvene hrane, Kao što u Čarobnom selu postoji niz autentičnih ambijentalnih instalacija koje zaokupljaju dečja interesovanja, tako i KreativINa kreativna škola nudi aktivnosti putem kojih deca sama stvaraju svoje autentične kreacije, poput sunčevog sata, solarne sušare, meteorološke stanice, bašte, insektarijuma, itd. Ovakav način učenja dovodi do funkcionalnih znanja potrebnih Z-generaciji u clju lakšeg prilagođavanja izazovima koji ih čekaju u budućnosti. Ovaj koncept predstavlja odličnu podlogu za kreiranje nove paradigme obrazovanja.

 

STRATEŠKI PRAVCI NAŠIH PROGRAMA

 

Iskustveno učenje

Iskustveno učenje aktivira učenika i stavlja ga u poziciju da učestvuje direktno u aktivnostima. Kada učenici učestvuju u nekoj aktivnosti, sklapaju nešto, kreiraju, peglaju ili kuvaju, bez obzira koliko su bili uspešni u toj aktivnosti, oni iz tog iskustva izlaze kompetentniji za neku sledeću sličnu aktivnost. Recimo, naučiće, ne samo sadržaje određene teme, već će shvaiti da drugačije upravljanjuju vremenom, da bolje osmisle plan rada, da na vreme nabave potrebne materijale ili prikupe dovoljno informacija neophodnih za rad.

 

Celoviti pristup učenju

Obrazovanje Z-generacije prevazilazi ono što nudi postojeća paradigma obrazovanja koja traži od dece pamćenje i skladištenje informacija u cilju dobijanja ocene.

Celoviti pristup učenju daje novi smisao obrazovanju u kojem će deca biti motivisana da istovremeno izučavaju veći broj nastavnih predmeta putem jedne teme. Ovaj pristup uvažava potrebe i sposobnost svakog deteta i pomaže im da razviju sve svoje veštine i izgrade svoje snage.

 

Divergentno mišljenje

Koliko puta smo se našli u situaciji da moramo da se snalazimo pomoću štapa i kanapa? Neki ljudi su veoma kreativni u takvoj vrsti snalaženja, a veliki procenat je onih koji su nemoćni, jer nisu u stanju da vide stvari na jedan drugačiji način i da prepoznaju njihovu drugačiju primenu. Divergentni način razmišljanja nam upravo pomaže da imamo sposobnost pronalaženja više različitih rešenja za isti problem u kratkom vremenskom periodu.

 

STEM obrazovanje

Pogled unazad nam dokazuje činjenicu da naše formalno obrazovanje ne dovodi do potrebnog unapređenja naučnih kompetencija učenika, jer insistira na reprodukciji znanja, zapostavljujući njegovu primenu u stvarnom životu. 

 

 ZAŠTO CELOVITI PRISTUP UČENJU?

Rukovodeći se činjenicom da se svet razvija velikom brzinom i da su izazovi i problemi, koji se pred savremenog čoveka postavljaju, izuzetno složeni i kompleksni i ne mogu se rešiti iz perspektive jedne discipline, nameće se neophodnost promene paradigme obrazovanja u cilju pripreme učenika za rešavanje problema u savremenom svetu.

CELOVITI PRISTUP UČENJU podrazumeva izučavanje više različitih nastavnih predmeta putem jedne celovite teme, gde ne postoje granice između nastavnih sadržaja, nego se oni prepliću i usvajaju kao celina.

Izučavanje jedne nastavne teme putem celovitog pristupa, odnosno pune integracije, može da traje različit vremenski period, od jednog časa, preko jednog dana ili jedne sedmice, pa do jednog ili više meseci, u zavisnosti od složenosti teme i uzrasta učenika.

Ovaj pristup se u našem formalnom obrazovanju retko primenjuje, kako zbog složenosti planiranja i pripremanja, tako i realizacije. Zato vidimo potrebu, ali i obavezu, da putem celovitog pristupa učenju dovedemo do promene paradigme obrazovanja, tako što će svako dete tokom školovanja dobiti priliku da razvije svoj pun potencijal.

 

GDE SE REALIZUJU PROGRAMI?

 

KreativINa kreativna škola deluje na principima Čarobnog sela gde se insistira na učenju pod otvorenim nebom u netaknutoj prirodi. Kako mnoga deca ne mogu sebi da priušte dolazak u Čarobno selo, sada imaju priliku da uče i putem digitalnih obrazovnih platformi.

 

Potkategorije

Himna Čarobnog sela

Pišite nam

Girl with Ice Cream